Administrasjon/styre

Klubbens styre består av:
Ruben Broz – Styreleder – 951 29 700
Jan Ove Moe – Nestleder
Grethe Nilsen – Styremedlem
Per Jacobsen – Styremedlem
Kristian Grøstad – Styremedlem
Aud Britt Raudeberg – Varamedlem
Trond Eliassen – Varamedlem

Klubbens telefon nummer:
32 87 77 72 – Her treffer du Alexander Lundgreen

Banesjef/ Daglig leder

Alexander Lundgreen

Golfbox