Administrasjon/styre

Klubbens styre består av:
Ruben Broz – styreleder – 951 29 700
Jan Ove Moe, nestleder
Grethe Nilsen, styremedlem
Egil Oseth, styremedlem
Kristian Grøstad, styremedlem
Aud Britt Raudeberg, varamedlem
Per Jacobsen, varamedlem

Klubbens kontakt:
Ruben Broz 951 29 700

Baneansvarlig:

Alexander Lundgren

Golfbox