Administrasjon/styre

Klubbens styre (valgt 8. mars 2022) består av:
Ruben Broz – styreleder – 951 29 700
Jan Ove Moe, nestleder
Grethe Nilsen, styremedlem
Egil Oseth, styremedlem
Kristian Grøstad, styremedlem
Aud Britt Raudeberg, varamedlem
Roger Hansen, varamedlem

Klubbens kontakt:
Ruben Broz 951 29 700

Baneansvarlig:

Daniel Iaccarino

Golfbox