2001

Dato Navn Hull Kølle
01.juli Daniel Iaccarino 4(5) 8. jern

 2002

Dato  Navn Hull Kølle
 Gerd Hansen 12 5. wood
24. juli  Per Olav Lund 5 7. jern

 2004

Dato Navn Hull Kølle
17. mai Henrik Magnusson 6 6. jern
27. mai Sindre Moe 9 8. jern
26. juli Torbjørn Hansen 1 6. jern
08.aug. Reidar Olsen 3 8. jern
12. aug. Ivar Vatnebryn 18 7. jern
13. aug, Roald Larsson 11 5. jern
15. aug. Finn Tore Tokle 5 9. jern
23.aug. Arne Moe 6 6. jern

 2005

Dato Navn Hull Kølle
26. juli Maine Fjeld-Olsen 14 (5) 9. jern
18. aug. Gunni Bardalen 12 (3) 9. jern
20.aug. Pål Tolpinrud 5 5. wood
06.okt. Svein Iversen 3 7. jern

 2006

 Dato  Navn  Hull  Kølle
14.juni  Arne Moe  14(5)  9. jern – for andre gang!
12.juli  Maine Fjeld-Olsen  9  7. wood – for andre gang!
10.aug.  Reidun Nybakk  14(5)  7. jern
27.aug.  Jon Anders Skarset  1  6. jern

 2007

24. mai Anne-Lene Gjærnes 5 7. jern
6. juni Arne Selbo Larsen 5 8. jern
7. juni Tore Fjeld-Olsen 3 8. jern
26. juli Harald Sommerfeldt 5 6. jern
6. aug. Trond Bakke 5 8. jern
19 sept. Erlend Helmersen 1 5. jern (Sitt første slag!!)
24.sept Roger Wernersen 1 6. jern
07. okt. Egil Solberg 5 9. jern
21. okt. Roar Bergill 3 5. jern

 2008

4. mai Terje Karlstad Jørgensen 3 9. jern
3. juni Roar Bjørnes 1 6. jern
9. juni Aase Olsen 14 (5) 4-hybrid
8. juli Marit Hjallen Leknes 5 7. jern
30. juli Hans Jørgen Grønneberg 1 Hybrid
22. sep. Thorbjørn Hansen 10 (1) 8. jern (For andre gang)
26. sep. Erik Leknes 12 9. jern

 2009

25. mai Finn Tore Tokle 5 Mangler ( For andre gang!!)
08.aug Robert Aasmund Sveen 9 6. jern
4. sept Jørn Walther Kristiansen 3
27. sep. Arnfinn Fredriksen, 3 5. jern

 2010

14. aug. Magnus Hannevig 12 (3)  Mykt 7. jern

 2011

6. mai Jon Gullhaugen 9 6. jern
18. juni Rolf Røren 3 7. jern (Pink Cup!)
20.aug. Pål Tolpinrud 5 8. jern (For andre gang – også denne gang på Klubbmesterskapet)
30. okt. Arne Moe 9 Rescue 4, for tredje gang!!

 2012

21. juni Solveig Sletvold Skarset 1 3. hybrid fra gul tee
23. juli Tor E Halvorsen 1  ?
04.aug. Grete Nilsen 10 (1) (Optimera Open)

2014
19.04.2014 – Pål Tolpinrud – Hull 13 (4) – 7. jern (for 3. gang)
26.05.2014 – Karl Emil Andersen – Hull 3
29.07.2014 – John-Arne Løvlund – Hull 3 – 6 jern
13.09.2014 – Per G. Olsen – Hull 15 (4) – Pitch (Aass flagg turn.)

2015
18.07.2015 – Magne Rande – Hull 9

2016
22.04.2016 – Daniel Iaccarino – Hull 4 – Wedge

2018
27.05.2018 – Svein Gunnerud – Hull 9 – Wood

2019
07.08.2019 – Robin Kristiansen – Hull 4 – Gapwedge

2020
19.09.2020 – Erik Christiansen(87år) – Hull 4
11.10.2020 – Reidun Bratland – Hull 4

2021
16.05.2021 – Tom Henrik Rogstad – Hull 2 – 6 jern

2022
23.06.2022 – Daniel Iaccarino – Hull 4 – G wedge
25.06.2022 – Per Martin Broz – Hull 4 – Pitch
07.07.2022 – Tore Olsen – Hull 9 – 22 Hybrid
24.08.2022 – Frode Brurberg Hansen – Hull 9 – 8 jern

2023
29.05.2023 – Espen Nedberg – Hull 4
04.07.2023 – Markus Marshall – Hull 4
20.10.2023 – Inger Larsen – Hull 9

 

Golfbox