Ekstraordinært Årsmøte

Vi er fortsatt i en pandemi og samlinger av større grupper er ikke tillat. Derfor har vi i Eiker Golfklubb bestemt at vi må ha et Ekstraordinært Årsmøte for å bestemme noen viktige saker  for klubbens fremdrift.

Dette vil være digitalt og kun være for våre medlemmer over 15 år. Avstemmingen vil ikke være anonym, da jeg som ser på svarene må vite hvem som har svart og at dobbel stemmer ikke forekommer.

Det vi skal stemme på er kontingenten for 2021 og valg av styrets medlemmer.

Vi har valgt det slik, da disse punktene ikke har skapt noen diskusjoner tidligere. Noe som da tilsier at vi kan gjøre det på denne måten. Dukker det opp motforslag, vil vi se på dette og finne løsninger.

25 februar, vil linken til undersøkelsen/avstemmingen være tilgjengelig og bli sendt ut på epost til de som er påmeldt i Golfbox.

Resterende av Årsmøte, vil vi gjennomføre så fort omstendighetene tillater dette.

Vi håper på forståelse for denne beslutningen.

Styreleder – Ruben Broz

Golfbox