Nytt styre er vedtatt

Medlemmene har vedtatt Valgkomiteens forslag. Det gjør at Christina Karlsson takker for seg, og nytt styremedlem blir Grethe Nilsen. Vi takker Christina for de årene hun har vært med og ønsker Grethe velkommen!

Styret for 2021 blir da følgende:

Styreleder – Ruben Broz
Nestleder – Jan Ove Moe
Styremedlem – Kristian Grøstad
Styremedlem – Grethe Nilsen
Styremedlem – Øivind Erikssøn
Varamedlem – Egil Oseth
Varamedlem – Aud Britt Raudeberg

Golfbox