Rangen åpner 1/4 klokken 12.00

Men les disse reglene (https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/) og følgende:
 
Regler på rangen:
1. Rangen er kun åpen for medlemmer i Eiker GK, samt barn til foreldre og besteforeldre kan også slå baller.
2. Alle må registrere seg med Tid, Navn og Telefon nummer ved ankomst. Ta med penn og skriv deg på listen ved ballautomaten.
3. Rangen åpnes med matter på annethvert utslag. Husk 2 meters reglen på hele anlegget.
4. Dere må bruke egen plastpose når dere henter baller i ballmaskinen.
5. Kun mulig med kortbetaling på rangen(bank+ballkort). Ønsker du påfyll av ballkortet ditt, send navn og kortnummer til klubbens epost, så blir dette utført ved anledning.
Golfbox