Eiker Scramble og Quiz

Tore Fjeld Olsen har tatt initiativ til årets siste turnering. Den går over 9 hull med shotgun start. Turneringen avholdes lørdag 20 september kl. 10.00. Oppmøte senest 09.30 – vi trekker lagenes sammensetning.

Det spilles “Best Ball” – alle i laget slår ut fra tee. Laget velger deretter beste ball og alle spiller fra der beste ball lå. Slik fortsetter det til det er hullet ut. Det vil ligge spørsmål i bakkant av hver green. Det spilles brutto slag. For hvert riktig svar trekkes ett slag.

Dette er en sosial og uhøytidelig lagturnering hvor nye medlemmer og høyhandicapere virkelig har mulighet til å bli kjent med vårt gode miljø!

Påmelding i Golfbox, liste på klubbhusveggen eller mobil 90956982.

Golfbox