Banestatus 22/3-16

Det er fortsatt mye snø på banen, men dere vil se en del endringer som er gjort på banen.
Mye trær er hugget for å bedre lysforholdene, samt at vi bygger nye tee steder.

Bildene ligger videre nedover:

20160322_135631

Rangen

20160322_135722

Opp hull 1

20160322_140013

Fra veien langs hull 6, mot hull 8

20160322_140126

Utslag hull 7, ny tee foran buskene

20160322_140230

Nytt utslag hull 4, nå kan hullet variere mye i lengde

20160322_140322

Green hull 3, skogen er fjernet for å få bedre lys

20160322_140331

Utslaget hull 4, mot greenen og utslaget hull 3

 

Golfbox