Eiker Scramble & Quiz

Eiker Scramble og Quiz 2016

12 – hulls  turnering med shotgun start kl. 10.00   Lørdag  13. august

Oppmøte senest 09.30  – vi trekker lagenes sammensetning.

Max. 5 spillere pr. lag – Max. 60 deltagere!

Turneringsbestemmelser:

1. Alle i laget slår ut fra Tee. Laget velger deretter beste ball og   alle spiller fra der beste ball lå/ligger – slik fortsetter det til det er hullet ut

2. Alle på laget skal ha minst et tellende utslag!

3. Den med høyest handicap skal alltid putte først!

4. Det vil ligge et spørsmål i bakkant av alle greener som er tema for dagen.

5. Det spilles netto slag basert på gjennomsnittelig handicap av alle i ballen som blir lagets     spillehandicap i forhold til mottatte slag.

6. Ved lik score dømmes det laget med flest rette svar foran.

7. Ved fortsatt lik score dømmes det laget med lavest gjennomsnittelig handicap foran.

8. Alle lagene skal ha et felles navn. Dette finner lagene på underveis.

9. Lagets navn skal påføres Scorekort og svarskjema før innlevering.

10. Det tillates IKKE å benytte elektroniske hjelpemidler som mobil el.lignende til Googling eller  ringe venner/familie for å få hjelp til rett svar på spørsmålene.

  Straffen vil være DISKVALIFIKASJON av hele laget!         (Ref. Regel 14-3)

  1. Den med lavest handicap (trekkes først) vil være lagets leder og ansvarlig for at golfreglene generelt og punkt. 10 spesielt blir overholdt.

Påmelding i Golfbox,  i liste på klubbhusveggen eller på mobil 909 569 82.

  Viktig å være påmeldt i forkant! Etteranmelding kan bli vanskelig.

Dette er en turnering hvor våre nye medlemmer og høyhandicapere virkelig har

en mulighet til å bli kjent med vårt gode miljø og ikke minst lære mye, ikke bare om golf!

Benytt anledningen meld dere på,  vi vil ha med alle handicapkategorier!

Vi garanterer at minst en nybegynner er med å vinne sin første golfturnering!

Startkontingent kr. 100,-                                    Turneringsansvarlig:

Greenfee Kr. 0                                                       Tore Fjeld-Olsen

Ønsker dere en fin og trivelig dag.   Lykke til alle sammen!

Golfbox