Gladnyhet – hele banen åpnen!

Torsdag 16. april åpner vi etter en liten minidugnad, “full” bane med alle greener og nye hull i spill!
Et lite unntak blir utslagene på Hull 8 som fortsatt ligger under snøen.
Den tradisjonelle Vårdugnaden er bestemt lørdag 25. april med oppmøte kl. 10. Etter en liten matpause starter scrambleturneringen ca. 14.00 og banen vil følgelig være stengt denne dagen for alle som ikke deltar på dugnaden.”
Greenfee forblir inntil videre uendret.

Banekomiteen

Golfbox