Les banesjefens vurdering av anlegget

Vi har fått veldig mye skryt for banen i sommer. Derfor har vi har tatt en prat med vår nye sjef på banen, Sverre Martinsen, for å få hans vurdering av anlegget.
Sverre har vært hos oss siden april, og begynner etter hvert å danne seg et bilde av hvordan denne banen bør stelles.

For å ta greenene først, sier han, så hadde jeg ikke mye historie å gå ut i fra, så jeg har vært nødt til å  finne ut av det etterhvert som tiden har gått. Litt har jeg fått rede på av Tore Fjeld Olsen, om greenenes oppbygging og hvordan de har oppført seg tidligere. Litt er basert på min generelle kunnskap om greener. Alle greener lever sitt eget liv, og må behandles forskjellig i forhold til gjødsling, lufting etc. Alle greener er sådd 2 ganger så langt i år. Green 2, 3 og 7 er nå sådd for 3. gang.

I tillegg er alle værtikalskjært og dresset (tilført sand).

Noen medlemmer har klaget litt på harde greener (i de korte periodene vi har hatt med tørke/varmt vær). Dette henger nok sammen med at jeg bevisst ikke har vannet greenene, og kun i liten grad har tilført gjødsel. Det er gjort for at tunrappen ikke skulle få mulighet til å etablere seg mer enn den allerede har gjort. Tunrapp elsker mye gjødsel og vann. Det jeg derimot har startet med er å tilføre greenene mikroliv som skal hjelpe til å bryte ned døde planterester som har hopet seg opp gjennom årene. Mikrolivet bidrar til at planterestene omdannes til plantetilgjengelig næring, som er bra for banen.
Fra nå og utover sommeren vil greenene bli merkbart bedre.

Fairwayene har jeg heller ikke gjødslet mye enda. Fw 1og 2 har ikke fått noen ting. Etter vi fikk den nye klipperen, har vi bevisst klippet lavt i starten, spesielt når det har vært vått. Dette har gjort fairwayene noe jevnere og de har blitt noe tettere med gress. Vil etterhvert prøve å knivlufte fairwayene, og de skal etter hvert sprøytes for ugress.

Banen begynner nå å bli riktig bra! Ja, den er egentlig så bra som vi har råd til, med de ressursene (mannskap, maskinpark og penger) som klubben disponerer.
Maskinparken i klubben er for tiden under utskifting. Det tar litt tid å venne seg til nytt utstyr, men vi begynner nå å se positive resultater av nytt og mer effektivt utstyr på banen.

Såfremt værgudene er snillere med oss i år enn i fjor kan medlemmer og forhåpentlig mange gjestespillere se frem til fine golfopplevelser i Portåsen utover sensommeren.

Golfbox