Medlemsmøte

Vi i styret ønsker at dere medlemmer skal få være med på å bestemme fremtiden til Eiker GK.
Derfor innkaller vi til et medlemsmøte før Årsmøte. Slik at dere medlemmer føler en tilhørighet til klubben og ikke føler dere overkjørt av oss i styret.

Hovedsaker vil være daglig leder, kiosk, sponsorer og VTG. Men alt kan snakkes om på møtet.

Dato: Torsdag 30/1-20, klokken 18.00
Sted: Vippen på Consto Arena, inngang mot barneskolen og opp i 2.etg.

 

Eiker Golfklubb
Ruben Broz – Nestleder

Golfbox