Noen gir seg aldri……

Det står januar på kalenderen, men for de ivrigste er ikke dette noen hindring for å forberede ny sesong.
Sist uke ble det jobbet med rydding langs høyre side av dagens hull-2.
Vinter
Når vi etterhvert tar i bruk det nye utslagstedet og slår sammen hull-1 og 2 vil du trolig sende en vennlig tanke til de som gjorde denne jobben. Det antas at mange som spiller seg opp over kneika og inn i fairway vil kunne havne ut på høre side i området rundt bjella.
Arbeidet vil trolig fortsette utover vinteren, litt avhengig av kulde og snømengde.

Golfbox