Tore Fjeld – Olsen ble klubbens første æresmedlem!

Æresmedlem Tore Fjeld-Olsen

Æresmedlem Tore Fjeld-Olsen

Tirsdag  17. februar avholdt Eiker Golfklubb sitt årsmøte.  Klubben hadde 15-årsjubileum i 2014 og klubbens golfbane i Åsen, Mjøndalen ble i den sammenheng utbygd med to nye golfhull og forbedringer på resten av banen.  Klubben har hatt økning i medlemstall forrige sesong. Vi legger opp til stor aktivitet neste sesong på den flotte 9-hulls golfbanen i Åsen, Mjøndalen.  Målsettingen er å være den foretrukne klubben for golfspillere fra  Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Drammen som ønsker å være medlem i en klubb med 9-hulls bane.

Klubben har ansatt ny daglig leder sist sesong og ser fram til å yte god service til medlemmer og gjestespillere i sesongen som kommer. 

Klubbens første æresmedlemskap ble tildelt ildsjelen Tore Fjeld-Olsen. Han var med og startet klubben i 1999 og har arbeidet iherdig for klubben i alle år siden. Han har vært daglig leder i mange år og vært drivkraften bak forbedringene av banen i Åsen de siste årene.

Klubbens nye styre består av:  Styreleder Kjell Kristian Gustavsen, nesteleder Bjørn Hervik, styremedlemmer Arne Selbo Larsen, Svanhvit Johannsdottir og Ruben Brox. Varamedlemmer Tore Fjeld-Olsen og Aud Britt Raudeberg.

 

Bilde 1 Styret (2)
 Fremste rekke fra venstre:  Svanhvit Johannsdottir, Kjell Kristian Gustavsen, Bjørn Hervik.

Bakre rekke fra venstre:  Ruben Brox, Arne Selbo Larsen, Tore Fjeld-Olsen.

 

Golfbox